Menu Luk

Betingelser for brugere af anbefalJOB – Jobviser

Indsamlingen af oplysninger på anbefalJOB – Jobviser  sker iht. gældende lovgivning.

 

Introduktion

Her kan du læse de til en hver tid gældende betingelser for anvendelsen af anbealJOB – Jobviser. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne politik. Eventuelle ændringer i denne politik vil blive offentliggjort.

 

Den service vi leverer

anbefalJOB – Jobviser knytter forbindelser mellem jobsøgende og jobudbydere. Både jobsøgende såvel jobudbydere kan registrere sig på siden. Som jobsøgende kan man oprette et CV, og som jobudbyder kan man oprette en virksomhedsprofil samt oprette jobannoncer.

 

Specielt for jobsøgende – opload af CV

Formålet med registreringen er naturligvis at virksomheder, der er interesseret i din arbejdskraft, vil kunne kontakte dig gennem anbefalJOB CV databasen. Personlige oplysninger, der potentielt kan identificere dig (e-mailadresse, navn, adresse, telefonnummer og foto) er som udgangspunkt ikke tilgængelige for virksomhederne.

Du skal derfor være opmærksom på at du ikke bør skrive oplysninger der kan identificere dig i andre felter end de dertil angivne.

Virksomhederne kan læse og søge i de relevante kvalifikationsmæssige oplysninger så de kan afgøre om du er interessant for dem. Hvis virksomheden ønsker at komme i kontakt med dig, så vil du få en meddelelse herom via anbealJOB – Jobviser.

 

Personfølsomme oplysninger

Du må ikke indtaste eller uploade følsomme personoplysninger, som eksempelvis vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering eller helbredsoplysninger på anbealJOB – Jobviser. Den slags oplysninger har vi nemlig ikke lov til at registrere og hvis vi bliver bekendt med at de findes, så vil vi fjerne dem.

 

Data der gemmes og data der skal genaktiveres – databehandleraftalen herpå kan læses her

Ansøgninger gemmes maksimalt op til 6 måneder for et givent stillingsopslag, eller indtil en virksomhed sletter et stillingsopslag igen – herefter slettes alle data.

Når en bruger opretter et CV på anbealJOB – Jobviser, er dette CV synligt overfor udvalgte virksomheder der har adgang til CV basen.

Et oprettet CV ligger synligt på anbealJOB – Jobviser, i 6 måneder. Herefter skal brugeren genaktivere sit CV såfremt denne stadig ønsker at være synlig. Brugeren kan til en hver tid slette sit CV, eller bede anbealJOB – Jobviser, gøre dette.

Kunder/virksomheder der er oprettet på anbealJOB – Jobviser, vil blive ved med at stå I vores system, så længe kunden/virksomheden har en aktiv løsning kørende på anbealJOB – Jobviser. Kunder/virksomheder kan selv slette deres profil under ”virksomhedsprofil” på anbefalJOB, og herefter slettes alle data på kunden. Såfremt kunden ønsker at anvende anbealJOB – Jobviser igen, skal kunden registrere sig på ny.

 

Betingelser ved fastprisaftale på virksomhedsløsningen

Ved en fastprisaftale fakturerer vi altid månedsvis, halvårligt eller årligt forud og I kan altid opsige vores personalesystem til rekruttering fra dag til dag, såfremt I ikke er tilfredse med systemet eller ikke længere får behov for dette. Ved opsigelse vises jeres nuværende jobannoncer perioden ud og der sendes ikke yderlig fakturaer!

 

Cookies politik

Vores hjemmeside bruger cookies.

En cookie er en fil, der indeholder en identifikator (en række bogstaver og tal), der sendes af en webserver til en webbrowser og gemmes af browseren. Identifikatoren sendes derefter tilbage til serveren hver gang browseren anmoder om en side fra serveren.

Vi bruger Google Analytics til at analysere brugen af vores hjemmeside, vi får således genereret statistiske og andre oplysninger omkring brugen af vores hjemmeside ved hjælp af cookies.

Du kan slette cookies, der allerede er gemt på din computer. Besøg ‘Hjælp’ i din browser-menu for at lære at gøre dette. Sletning af cookies vil have en negativ indvirkning på brugervenligheden af denne hjemmeside.