Menu Luk

Iserit A/S

Virksomhedsbeskrivelse

Selskabet har til formål at drive virksomhed med administration og service af fast ejendom, byggeri af egne ejendomme samt at eje, subsidiært sælge, udleje og administrere de af selskabet ejede faste ejendomme og dermed beslægtet virksomhed

 

Iserit A/S logo henter inspiration i det grønlandske navn ”Iserit”.

Mens navnetrækket – holdt i enkel skrift og gråtone – indikerer seriøsiteten i Iserit A/S arbejde, står logoet som den afbalancerende tilføjelse – det fleksible og det, der byder velkommen.

Den centrale i logoet er netop begrebet ”velkomst” og dermed samklangen med betydningen af ”iserit”.

Samlet illustrerer logoet et dansende menneske – med udgangspunkt i dansen som det, der forbinder mennesker og den jord, de færdes på.

Alt efter temperament kan man udlede sekundære billeder af logoet, eksempelvis

  • Et stilistisk ”i” for Iserit
  • Midnatssolen over Nuuks bjerg- og bugtlandskab
  • Nordlysets spil
  • Husets beskyttende ramme.

 

Desuden kan cirklen ses som mennesket i centrum – i boligen og i Iserit A/S arbejde.

Farverne lys og mørk gråblå signalerer det troværdige og seriøse.

Nuværende stillinger hos Iserit A/S

Fandt ikke nogen her