Menu Luk

Danske Patienter

Virksomhedsbeskrivelse

Danske Patienter er paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger i Danmark. Vi taler patienternes og de pårørendes sag over for beslutningstagere og offentlighed.

 

Sådan arbejder Danske Patienter

  • Vi søger politisk indflydelse på – og sætter dagsordenen i – sager, som har betydning for patienter og pårørende på tværs af diagnoser. Det sker via dialog med centrale aktører og gennem offentlig kommunikation
  • Vi løfter udvalgte mærkesager gennem et systematisk og strategisk planlagt samarbejde med medlemsforeningerne
  • Vi formulerer politik på baggrund af viden af betydning for patienter og pårørende. Denne viden opbygges i samarbejde med medlemsforeningerne og på særligt udvalgte områder i samarbejde med eksterne parter
  • Vi arbejder for, at patienter og pårørende er faste partnere i udviklingen af sundhedsvæsenet på alle niveauer.

Nuværende stillinger hos Danske Patienter

Fandt ikke nogen her